PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งขวัญใจท้องที่ ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่พบมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเป็นระยะเวลา 248 วันแล้ว ย้ำขอความร่วมมือประชาชนชาวอุตรดิตถ์ ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จังหวัดตรัง มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 4,000 กิโลกรัม และเวชภัณฑ์ ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด และให้ทุกหน่วยงานชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครปฐมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

image
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสี สำหรับแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด 19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วงเงิน 898 ล้านบาท ลดความเสี่ยงติดเชื้อจากการเดินทางรักษาในกรุงเทพของผู้ป่วยและญาติ ลดเวลารอคอยการรักษา

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procurement

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความแนะนำ

INFOGRAPHIC

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image