PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

มทบ.32 จัดกำลังพลและจิตอาสาให้ความช่วยเหลืออดีตกำลังพลทหารกองประจำการ ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนชาวไทยรวมพลังช่วยกาชาด ร่วมใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม สาธารณสุข อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจชาวบ้านเกี่ยวกับการรับผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายและกลับมากักตัวต่อที่บ้าน โรงรับจำนำกรุงเทพมหานคร ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน ต้อนรับเปิดเทอมแบ่งเบาภาระลูกหนี้จากสถานการณ์โควิด-19 นายอำเภอแม่สะเรียง มอบบัตรประชาชนให้แก่บุคคลที่รับสัญชาติไทย 3 ราย เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procurement

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความ

INFOGRAPHIC

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image