PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

image
กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้พัฒนาวิชาชีพประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน สู่มาตรฐานสากลมาอย่างยาวนาน ได้จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ครบรอบ ๕๙ ปีขึ้น ในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวมถึงพิธีไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ สักการะอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล และพิธีสงฆ์ โดยมีนางพิชญาเมืองเนาว์ เป็นประธานในพิธี
image
นางทัศนีย์ ผลชานิโก และ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ วัดสำโรงใหญ่
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procurement

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความแนะนำ

INFOGRAPHIC

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image