PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

ขอเชิญเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566” จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ย้ายสถานที่ใหม่ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. และร่วมวิ่งกับ “พึ่งพาRUN” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน www.jogandjoy.run รายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สถาบันการประชาสัมพันธ์ ปีที่ 62 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 07.09 -12.00 น. ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th หรือ facebook : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สปน. นักแข่งไซเบอร์อย่ารอช้า มาแล้ว!! พบกับการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procument

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความ

INFOGRAPHIC

e-learning_oic
โครงการจิตอาสา
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม
สำนักนายกรัฐมนตรี
GCC
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย ของส่วนราชสังกัดรัฐสภา
กระทรวงสาธารณสุข
e-filing
data
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ททท
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
กยศ
สนง.ป้องกันและปราบปราม