5 กิจกรรมเล็กๆ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา

1. ปิดคอมหลังใช้งาน สามารถช่วยประหยัดไฟได้ถึง 50 - 400 วัตต์

2. แยกขวด PET รีไซเคิล

3. ลดการเปิดนํ้าทิ้ง สามารถช่วยประหยัดนํ้า

4. ลดการใช้แก้วกระดาษ

5. ใช้รถประจำทาง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar