นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประชาสัมพันธ์

 


บันทึก อปส. อนุมัติ วันที่แผยแพร่  
ประกาศ วันที่แผยแพร่  
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย วันที่แผยแพร่  
IT Contingency Plan วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar