ผู้ตรวจการแผ่นดิน แก้ไขปัญหาดินเค็มในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการบ่อทราย

 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar