การประเมินความความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประเมินความความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar