สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

 


เดือน ตุลาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 1/11/2566
เดือน พฤศจิกายน 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่แผยแพร่ 1/12/2566
เดือน ธันวาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 4/01/2567
เดือน มกราคม 2567 วันที่แผยแพร่ 1/02/2567
เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่แผยแพร่ 1/03/2567
เดือน มีนาคม 2567 วันที่แผยแพร่ 4/04/2567
เดือน เมษายน 2567 วันที่แผยแพร่ 1/05/2567
  วันที่แผยแพร่  
  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar