สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

 


เดือน ตุลาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 1/11/2566
เดือน พฤศจิกายน 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่แผยแพร่ 1/12/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar