วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย – หญิงเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 61 ตั้งแต่ วันที่ 15 ก.พ. 67 – วันที่ 28 เม.ย. 67 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 43 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 67 – วันที่ 19 พ.ค. 67 สมัครและติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.rtanc.ac.th หรือ www.rtanc.com

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย – หญิงเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 61 ตั้งแต่ วันที่ 15 ก.พ. 67 – วันที่ 28 เม.ย. 67 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 43 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 67 – วันที่ 19 พ.ค. 67 สมัครและติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.rtanc.ac.th หรือ www.rtanc.com 


image วิดีโอ

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar