ประกาศกองคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว |
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก |
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar