มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวิ่ง มินิมาราธอน การกุศลขึ้นภายใต้โครงการ “วิ่งสนุก ปลูกปัญญา ครั้งที่ ๒ ชงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ บริเวณสวนพุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เบอร์โทร.๐ ๒๒๑๕ ๐๗๘๑–๕ หรือที่ คุณจิราภา นาคีสถิตย์เบอร์โทร ๐๖ ๕๘๔๙ ๑๑๕๔

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวิ่ง มินิมาราธอน การกุศลขึ้นภายใต้โครงการ “วิ่งสนุก ปลูกปัญญา ครั้งที่ ๒
ชงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ บริเวณสวนพุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เบอร์โทร.๐ ๒๒๑๕ ๐๗๘๑–๕ หรือที่
คุณจิราภา นาคีสถิตย์เบอร์โทร ๐๖ ๕๘๔๙ ๑๑๕๔


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar