โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

 


image วิดีโอ
ตอนที่ 1 รู้ทันโทษและภัย ของแอลกอฮอล์
ตอนที่ 2 สู้เพื่อพ่อพ้นภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์
ตอนที่ 3 รู้เทคนิค วิธีการ ช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar