ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหา กรณี กระทรวงมหาดไทยไม่บรรจุลูกจ้างหน่วยงานสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นข้าราชการเหมือนกับกระทรวงสาธารณสุขที่บรรจุบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

# ผู้ตรวจการแก้ปัญหา


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar