รอบนี้ไม่ควรพลาด!! รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Admission น้องๆนักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 6 – 12 พ.ศ. 2567
สามารถสมัครได้ที่  https://student.mytcas.com/ 
สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/
หลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบันและทันโลกในอนาคต เปิดต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนแล้ว
---------------------------------------------------------
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยแยกหลักสูตรออกเป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย สาขาวิชา 10 สาขา

หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
- สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)

หลักสูตรด้านการออกแบบ
- สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)
- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

หลักสูตรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)

“หลักสูตรตอบโจทย์สายงานปัจจุบัน ทันโลกอนาคต”
สามารถสมัครได้ที่  https://student.mytcas.com/
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พ.ศ. 2567
สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://www.eit.ssru.ac.th/


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar