นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา เพื่อให้ประชาชนเดินทางไป - กลับ ภูมิลำเนาสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 67

วันนี้ (13 เมษายน 2567) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับการเดินทางไป - กลับ ภูมิลำเนาของประชาชนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

 

นายสรพงศ์ กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงมีประชาชนการเดินทางและใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา และสถานีชุมทางถนนจิระอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว รวมถึงตรวจสอบมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงคมนาคม ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”
 

นายสรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีรถให้บริการมากถึง 650 เที่ยวต่อวัน และมีประชาชนใช้บริการกว่า 12,000 คนต่อวัน และสถานีชุมทางถนนจิระมีผู้โดยสารมาใช้บริการมากถึง 1,200 คน จากจำนวนรถไฟ 26 เที่ยวต่อวัน ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้โดยสารเดินทางผ่านสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมได้กำชับและขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกันในการดูแลพี่น้องประชาชน เน้นย้ำการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะในประเด็นการเกิดอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะจะต้องเป็นศูนย์ อีกทั้งได้มีการจัดตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ณ สถานีขนส่งจังหวัดนครราชศรีมา เพื่อตรวจใบอนุญาติคนขับ ตรวจสอบไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดและไม่เกินชั่วโมงทำงาน สำหรับผู้ประจำรถโดยสาร พนักงานขับรถไฟ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ และปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจผู้ขับต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/81712


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar