คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

 

 


ตัวชี้วัดกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่แผยแพร่  
สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่แผยแพร่  
สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่แผยแพร่  
รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่แผยแพร่  
รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำไตรมาสที่ 2/2564 วันที่แผยแพร่  
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการของ กปส. ไตรมาสที่2 (ม.ค. - มี.ค. 64) วันที่แผยแพร่  
กราฟสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar