แผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2566 - 2570 |
แผนพัฒนาดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2565 |
ผลการวิเคราะห์และจัดทําแนวทางดําเนินการปรับปรุงและบูรณาการ ระบบฐานข้อมูลด้านข่าวสาร สื่อ และฐานข้อมูลกลาง ของกรมประชาสัมพันธ์ |

ผู้ส่งข่าวฝาก นางสาวสุภากร ดีปัญญา

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar