คู่มือบริหารจัดการข้อมูลที่ดี (DATA GOVERNANCE HANDBOOK)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
Data Governance Handbook_Final.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar