สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 


สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 9/11/2566
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 วันที่แผยแพร่ 18/12/2566
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 4/01/2567
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 วันที่แผยแพร่ 12/02/2567
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 วันที่แผยแพร่ 1/03/2567
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 วันที่แผยแพร่ 5/04/2567
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 วันที่แผยแพร่ 7/05/2567

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar