สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

 


เดือน ตุลาคม 2565 - ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - วันที่แผยแพร่  
เดือนพฤศจิกายน 2565 วันที่แผยแพร่ 7/12/2565
เดือน ธันวาคม 2565 วันที่แผยแพร่ 9/01/2566
เดือน มกราคม 2566 วันที่แผยแพร่ 7/02/2566
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 วันที่แผยแพร่  
เดือน มีนาคม 2566 วันที่แผยแพร่  
เดือน เมษายน 2566 วันที่แผยแพร่  
เดือน พฤษภาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) วันที่แผยแพร่  
เดือน มิถุนายน 2566 วันที่แผยแพร่  
เดือน กรกฎาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 7/08/2566
เดือน สิงหาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 5/09/2566
เดือน กันยายน 2566 วันที่แผยแพร่ 4/10/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar