ประกาศสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ครั้งที่ 2)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ครั้งที่ 2) |
ประกาศสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ครั้งที่ 2) |
ประกาศสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ครั้งที่2 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar