จังหวัดแพร่มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ (ฟ้าผ่า)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (10 มิ.ย.64) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ (ฟ้าผ่า) ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นางปราณี คำสี ภรรยาของผู้เสียชีวิต หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

        ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่ ได้อนุมัติเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด งานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะพื้นฟู กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆ โดยในกรณีมีผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า ให้พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 29,700 บาท และในกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัว ให้พิจารณาช่วยเหลืออีกไม่เกิน 29,700 บาท ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด

        นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 อำเภอวังชิ้น ได้แจ้งจังหวัดแพร่ถึงเหตุประชาชนประสบปัญหาภัยพิบัติ คือ ฝนฟ้าคะนอง และเกิดภัยฟ้าผ่า มีผู้เสียชีวิต 1 คน คือ นายสมคิด คำสี อายุ 70 ปี เป็นหัวหน้าครอบครัว บ้านเลขที่ 118/3 บ้านวังเบอะ หมู่ 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด และภรรยา ได้ไปเตรียมพื้นที่เพาะปลูกที่ทุ่งนาใกล้หมู่บ้าน และขณะมีฝนตก จึงได้เข้าพักในเพิงพักทุ่งนา เวลาประมาณ 17.30 น. ได้เกิดเหตุฟ้าผ่านายสมคิดฯ เป็นเหตุทำให้เสียชีวิต มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่ จึงได้มอบเงินให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ (ฟ้าผ่า) เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ นางปราณี คำสี ภรรยาของผู้เสียชีวิต จำนวน 59,400 บาท ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีความห่วงใย ในความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติเป็นอย่างยิ่ง
ข้อมูล : 

 คะแนนโหวต :