ครม. เห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กระตุ้นการใช้จ่าย

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรอบวงเงิน 16,380 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท หรือผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในลักษณะที่ออกเต็มตัวบัตร แต่ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเติมเงินจับจ่ายใช้สอย ซี่โครงการนี้จะนำเงินที่ได้ไปซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดต่างๆ หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีเงินให้ 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินต่อคน 1,200 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 ซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับสิทธิ์นี้มีจำนวน 13,650,000 คน และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 2,500,000 คน รู้จักการใช้จ่ายในท้องถิ่นผ่านร้านค้าธงฟ้า 107,000 กว่าร้านค้าประเทศ และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกกว่า 1,500,000 ร้านค้า เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนเงินที่จะได้รับเมื่อไหร่ กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้กำหนดให้ทราบภายหลัง

ครม. ยังเห็นชอบ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 กรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาท โดเป็นการใช้จ่ายในลักษณะเดิมคือ รัฐจะสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวัน แบ่งให้ใช้สิทธิ์ 2 รอบๆ ละ 1,500 บาท เบื้องต้นจะเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังทุกๆ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม จะเติมเงินเข้าไปอีกครั้ง โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว 31 ล้านคน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฟสแรก 10 ล้านคน และเฟสที่ 2 อีก 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อยืนยันสิทธิ์ application ส่วนอีก 16 ล้านคนจะเป็นสิทธิ์ใหม่ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกับพี่น้องประชาชนต่อไป ซึ่งรายละเอียดกระทรวงการคลัง จะแจ้งให้ทราบต่อไป ว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ รวมถึงระยะเวลาที่เงินจะเข้าไปไหน application เช่นเดียวกับราคา ร้านอาหาร ผู้ประกอบการต่างๆ หากต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติมกระทรวงการคลังจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งเช่นกัน

ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ประชุม อนุมัติ กรอบวงเงิน 28,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะสนับสนุนกรอบวงเงินในรูปแบบของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-voucher ซึ่งประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อใช้จ่ายแล้วอย่างน้อยไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน จึงจะสามารถได้ e-voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท ส่วนรายละเอียดจะนำ e-voucher ที่ได้ไปใช้อะไรได้บ้าง กระทรวงการคลังจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง และหากใช้จ่ายไม่ถึง 60,000 บาท e-voucher จะเป็นอย่างไร โดยกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้จำนวน 4 ล้านคน 

-------------------

ที่มา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
รายการยอดนิยม