พิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ และ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ

E- book  ::  บทสวดมนต์


ไฟล์เอกสารประกอบ
บทสวดมนต์ 23 ตุลาคม 2563.pdf |


คะแนนโหวต :