ข้อที่๑๐: แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 


ไฟล์เอกสารประกอบ
๑๐-๐๑ แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
๑๐-๐๒ แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar