สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ (สนผ.)

แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 5/04/2564
แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่แผยแพร่ 2/03/2564
แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564 วันที่แผยแพร่ 10/02/2564
แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 13/01/2564
แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่แผยแพร่ 18/12/2563
แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 5/11/2563
แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2564 วันที่แผยแพร่ 7/05/2564
แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 4/06/2564
แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564 วันที่แผยแพร่ 5/07/2564
แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 4/08/2564
แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564 วันที่แผยแพร่ 2/09/2564
แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2564 วันที่แผยแพร่ 8/10/2564

คะแนนโหวต :