สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ของ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 |
แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 65 |
แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 65 |
แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 66 |
แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 66 |
แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 66 |
แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 66 |
แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 66 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar