สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

 


เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วันที่แผยแพร่ 16/12/2565
เดือนตุลาคม ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่แผยแพร่ 2/11/2565
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 วันที่แผยแพร่ 11/01/2566
เดือน มกราคม 2566 วันที่แผยแพร่ 6/02/2566
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 วันที่แผยแพร่ 10/03/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สพป.) เดือน มีนาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 12/04/2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สพป.) เดือน เมษายน 2566 วันที่แผยแพร่ 11/05/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar