สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

 


เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วันที่แผยแพร่ 16/12/2565
เดือนตุลาคม ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่แผยแพร่ 2/11/2565
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 วันที่แผยแพร่ 11/01/2566

คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น