งบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยร่างพระราชบัญญัติและเอกสารประกอบงบประมาณดังกล่าว สำนักงบประมาณได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนที่สนใจสามารถ Download ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

https://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=14966

https://www.bb.go.th/topic3.php?catID=1377&gid=860&mid=544


ไฟล์เอกสารประกอบ
งบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf |

คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม