ผวจ.เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดนครพนมทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาที่พระธาตุพนมวรวิหาร

นายชนาธิป รุจนเสรี ผวจ.นครพนม เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565. สำงานพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมที่จังหวัดกำหนด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar