จ.ลำปาง จัดเวทีนโยบายสาธารณะ การสอบทานข้อมูล "คนจน กลุ่มเป้าหมาย" Kick off โครงการนำร่อง Operating Model ในพื้นที่อำเภอเถิน

จังหวัดลำปาง โดยทีมงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมเวทีนโยบายสาธารณะ การสอบทานข้อมูล “คนจน กลุ่มเป้าหมาย” และกิจกรรม Kick off โครงการนำร่อง Operating Model ในพื้นที่อำเภอเถิน ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อนำเสนอผลการค้นหา สอบทานข้อมูลฯ และกิจกรรม Kick off โครงการนำร่อง "Operating Model" เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน อำเภอแม่เมาะ อำเภอห้างฉัตร อำเภองาว และอำเภอเถิน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220511151300321คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม