จ.ตราด เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาของพระพุทธศาสนา ในส่วนของจังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราชการ 2565 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญจิตตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดโยธานิมิต ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

ทางจังหวัดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน แต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเวลา 06.30 น. พร้อมทั้งร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรม และร่วมกันเวียน พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุข ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความเคารพสักการะ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม