จ.พิจิตร ปิดเทอมเติมธรรม วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้าศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา

วันที่ 23 เมษายน 2565 ที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติธรรมที่ดีงามอย่างยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทยและชาวพุทธ สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2543 เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มหาเถรสมาคม โดยมีพระราชวิจิตรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานอุปถัมภ์ และมีพระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งทางโลก คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และทางธรรม คือนักธรรมชั้นตรี โท เอก เปรียญธรรมประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค ควบคู่กันไป

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2565 โดยสามเณรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และหากมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารหรือน้ำปานะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา โทร. 089-0015455, 083-1537615

 

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม