จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงป้องกันโควิด-19 และร่วมทำแนวกันไฟโดยรอบ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันนี้ (13 ม.ค.64) เวลา 13.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวัน "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" โดยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ร่วมกันทำความสะอาดสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 111 หมู่ 7 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

        สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดระเบียบความเรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชแนวถนนและทางเท้า การตัดแต่งกิ่งไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการทำแนวกันไฟบริเวณด้านหลังของวิทยาลัยที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับภูเขา โดยมีข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ จำนวน 300 คนร่วมกิจกรรม

        สืบเนื่องจากวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ โดยได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันตราบจนทุกวันนี้ อำเภอแม่สะเรียง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขึ้น

 คะแนนโหวต :