จังหวัดชัยนาท พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564

  วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564 เพื่อสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ ประวัติ และผลงานของนางนันท์ชญา สุภาวิตา ผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564 โดยมี นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท, ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชัยนาท, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านครอบครัว, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสตรี, นายอำเภอสรรพยา, พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และ สำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดชัยนาท ร่วมการประชุม 

            ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีมติให้ นางนันท์ชญา สุภาวิตา ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564 ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการเสนอชื่อพร้อมทั้งประวัติของแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564 ไปยังสมาคมสภาสังคมเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ต่อไป

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :