โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

   ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในแต่ละวันที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่เข้ามารับการรักษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โลหิต เฉลี่ยต่อวันประมาณ 70 ถุง โดยในสถานการณ์ปกติ มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 30-40 รายต่อวัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้โลหิตอยู่แล้ว แต่เมื่อมีการระบาดของโควิด19 ในระลอกที่ 3 นี้ มีผู้มาบริจาคโลหิตแต่ละวันลดน้อยลง โดยมีไม่ถึง 20 รายต่อวัน ทำให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขาดแคลนโลหิตที่ใช้สำหรับบริการและรักษาผู้ที่เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บอย่างรุนแรง จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความติดขัดและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการรักษา เพราะไม่มีโลหิตที่ใช้เตรียมสำหรับการผ่าตัด

        สำหรับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตามคำขวัญที่องค์การอนามัยโลกให้ไว้ในวันบริจาคโลหิตโลกนี้ว่า "ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤต " ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้จัดที่จอดรถ สำหรับผู้มาบริจาคโลหิตไว้ บริเวณด้านข้างของอาคารศรีพัฒน์ฝั่งด้านคณะเทคนิคการแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5393-5624 ในเวลาทำการ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210611095712941คะแนนโหวต :