พช.ตรัง พิจารณาตรวจสอบพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

 นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมกับ แขวงบำรุงทางทุ่งสง การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณาตรวจสอบพื้นที่ บริเวณสองข้างทางของการรถไฟฯ ณ บริเวณที่หยุดรถนาป้อ ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่างสถานีตรัง -กันตัง เพื่อดำเนินการในโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชน กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ให้ประจักษ์ ทั้งยังช่วยให้ผู้ยากไร้ ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ก่อให้เกิดรายได้และความมั่นคงในชีวิต

            ทั้งนี้ ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่ที่ได้ร่วมในการพิจารณาตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น พบว่า ลักษณะกายภาพพื้นที่เป็นที่โล่งและมีถนนเชื่อมต่อ ปัจจุบันไม่มีผู้บุกรุกในพื้นที่ พร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว และจะเสนอให้ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยเห็นชอบ เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210611100227947คะแนนโหวต :