“สคร. ผลงานเด่น รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  โทร 02-279-8547


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าว2(20-26พ.ค.66).doc |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar