ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการรับสมัคร และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 39 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

ส่วนขั้นตอนการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 สมัครผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกผู้ประกันตน โดยเลือกหัวข้อ “สมัครมาตรา 39” เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามเงื่อนไขที่กำหนด กรอกข้อมูลการสมัคร ยืนยันการสมัคร สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลการยื่นคำขอสมัคร โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หัวข้อ “สถานะผู้ประกันตน” ภายหลังจากการยื่นคำขอได้ 2 – 4 วันทำการ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิธีการใช้งานผ่านระบบ e-Service ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230428124015966


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ