กกต.พิจิตร จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรจัดขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจในตัวบทของระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ใช้เป็นกรอบกติกาในการควบคุมการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค รวมถึงการหาเสียงเลือกตั้งภายใต้กรอบระเบียบและข้อกฎหมาย ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตรดำเนินกิจกรรมด้วยความมั่นใจว่าจะไม่ถูกกลั่นแกล้งกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี ด้วยความไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพิจิตรทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง จำนวน 28 คน ผู้สนับสนุน ผู้ช่วยหาเสียง และผู้เกี่ยวข้องกว่า 100 คน พร้อมกันนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตรทุกคนได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตจำนงว่าทุกคนจะดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง ไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน และพร้อมจะร่วมกันนำพาพี่น้องประชาชนชาวพิจิตรไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230411133756036


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ