ปลัดณัฐพลฯ หารือบีเอ็มดับเบิลยู เปิดแผนการผลิตการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

ปบัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือประธานบีเอ็มดับเบิลยู นำเสนอแผนงานการผลิตการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับนายมิคาเอล ไรเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด (BMW (Thailand) Co., Ltd.) และคณะ เพื่อหารือและนำเสนอแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยระหว่างการหารือนายมิคาเอลฯ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งปลัดกระทรวงฯ ก็มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจากรถประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งยินดีช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่ยานยนต์แห่งอนาคตต่อไป
ทีมา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar