ผู้ว่าฯ ยโสธร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัย ที่บ้านจานทุ่ง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นายอำเภอค้อวัง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัย จำนวน 5 ราย ณ บ้านจานทุ่ง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ได้เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงวัยทั้ง 5 ราย พร้อมได้พูดคุยถึงการรักษาสุขภาพ การดูแลสุขภาพและอาการเจ็บป่วย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิต ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและการรักษาเมื่อเจ็บป่วย พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเตียงในการรักษาสุขภาพด้วย

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar