“การปลูกจิตสำนึกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศ ตลอดจน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่โดยรอบกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) ได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

โดยนำเสนอแนวความคิดหรือทัศนคติในประเด็นที่กำหนด โดยการผลิตคลิปที่สื่อถึงเรื่องราวที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ เกิดความรักเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภายในวันศุกร์ที่ ๙ ธ.ค.๖๕ โดยมีเงินรางวัลสำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น เป็นเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ