รองนายกฯ พลเอก ประวิตร ขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นำผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 15 ราย เข้าพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข้าราชการการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย
 
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกคน พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยดีตลอดมา

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59812คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม