ประกันสังคม ย้ำ ผู้ประกันตนเดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวเดือนกรกฎาคมนี้ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ เข้ารักษาที่โรงบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที

ประกันสังคม ย้ำ ผู้ประกันตนเดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวเดือนกรกฎาคมนี้ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ เข้ารักษาที่โรงบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที

นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผอ.สำนักงานประกันสังคม กทม.พื้นที่ 9 กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ผู้ประกันตนบางส่วนอาจเดินทางออกไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ หรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที แม้โรงพยาบาลตามสิทธิจะอยู่คนละจังหวัด โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิ

- กรณีเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยนอกจะต้องสำรองเงินค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วนำหลักฐานมาเบิกกับสำนักงานประกันสังคม อัตราเบิกเหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะพิจารณาจากใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน

- กรณีเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในและมีอาการหนัก ขอให้ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รีบประสานแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนที่เลือกไว้ได้ทราบโดยเร็วตั้งแต่เข้ารับการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลตามสิทธิดูแลรับผิดชอบค่าบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตน กรณีติดต่อไม่ทันต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วสามารถนำใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษา และใบเสร็จรับเงิน นำไปเบิกคืนกับสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง เบิกคืนได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมงแรก ไม่นับรวมวันหยุด ซึ่งการเบิกคืนจะพิจารณาตามรายการ ซึ่งอาจจะไม่สามารถเบิกคืนได้ทั้งหมด ส่วนการเข้ารับการรักษาสามารถเข้าได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน อัตราเบิกคืนเท่ากัน

- กรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยหนักต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน และเมื่อออกจากโรงพยาบาลแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวต่อไปอีก ให้เช็คสถิติการลาว่าภายในปีได้ใช้สิทธิ์ลาป่วยครบ 30 วันหรือไม่ หากใช้สิทธิ์ลาป่วยเกิน 30 วันแล้ว ส่วนที่เกินสามารถนำใบรับรองแพทย์ยื่นเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม คิดจากฐานสูงสุด 15,000 บาท

ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถนำหลักฐาน ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ สำเนาเวชระเบียน ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ยื่นเบิกรับเงินคืนได้ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่เข้าโรงพยาบาล

Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar