"รู้เท่าทันสื่อ" รุ่นที่1

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30น.
นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดอบรม หลักสูตร "รู้เท่าทันสื่อ" รุ่นที่1 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวและรายการจากหน่วยสื่อทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงสื่อออนไลน์ จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 41 คน มาอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเดิมหรือเพิ่มทักษะใหม่เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อให้สามารถใช้สื่ออย่างรู้ตัวซึ่งเป็นกลไกสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบ

https://prtechnicaldm.prd.go.th/th/content/category/detail/id/12/iid/185815


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar