นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพัน

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ PRD Media Center ยกระดับงานสื่อภาครัฐสู่ความทันสมัยพร้อมดูแลประชาชนในทุกมิติ

(14 มี.ค.2566) วันนี้เวลา 15.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ PRD Media Center ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมในพิธี

อาคาร PRD Media Center เริ่มก่อสร้างในปี 2562 แล้วเสร็จตามสัญญาในปี 2565 เป็นอาคาร 8 ชั้น สูงจากพื้นดิน 6 ชั้น และมีที่จอดรถชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ก่อสร้างด้วยวงเงิน 937ล้านบาท เน้นความโปร่งใสและคุ้มค่า ดำเนินการทุกขึ้นตอนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ

การออกแบบภายในยึดตามแนวคิดที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ คือ ต้องทันสมัย ประหยัดพลังงาน ช่วยสร้างไอเดีย เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลงานที่มีคุณภาพ โดยตัวอาคารแบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ให้บริการประชาชนและสื่อมวลชน มีห้องแถลงข่าว ขนาด 400 ที่นั่ง มีห้องประชุมออดิทอเรี่ยมขนาด 1,000 ที่นั่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง

อีกส่วน เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหลักด้านสื่อ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการผลิตและให้บริการข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ แบบ One Stop Service ทั้ง สื่อทีวี วิทยุ และสื่อ New Media อีกทั้งในอาคารยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทั้งทางบกและทางอากาศ

โดย นายกรัฐมนตรีได้ กล่าวกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ว่า ให้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเต็มความสามารถ เพราะอาคารหลังนี้ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น ล้วนแล้วแต่มาจากเงินภาษีของประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar