กรมประชาสัมพันธ์ กองคลัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานพัสดุ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว |
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar