สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และนักจัดการงานทั่วไป วันที่แผยแพร่ 18/03/2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันที่แผยแพร่ 1/04/2564

คะแนนโหวต :