ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 2 สถานปฏิบัติธรรม วัดโกรกกราก ส่งตัวแรงงานที่ปลอดเชื้อโควิด-19 หลังกักตัวดูอาการตามเวลาที่กำหนดรอบแรก จำนวน 28 คน คืนสู่สถานประกอบการแล้ว

วันนี้ (13 ม.ค.64) นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมส่งตัวแรงงาน ที่ปลอดเชื้อโควิด-19 หลังกักตัวดูอาการตามเวลาที่กำหนดรอบแรก จำนวน 28 คน ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัดโกรกกราก โดยกล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้จัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครเปิดดำเนินการแล้ว 3 แห่ง คือที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร วัดโกรกกราก และวัฒนาแฟคทอรี่ โดยวันศุกร์ที่ 15 มกราคมนี้ ก็จะเริ่มนำคนที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ากักตัวที่เทศบาลตำบลนาดี จำนวน 350 เตียง ศูนย์แห่งนี้มีหมอและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนประจำการควบคุมดูแล ส่วนศูนย์ฯ วัดเทพนรรัตน์ ความจุ 100 เตียง ดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้เร็วๆ นี้ โดยมีโรงพยาบาลวิชัยเวชให้การดูแล จากนี้การตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการจะเริ่มถี่มากขึ้น ฉะนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย ไม่ต้องตกใจ 

            รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าบริษัทพัทยาฟู้ดได้ดำเนินการจัดตั้ง รพ.สนาม (Factory Quarantine) จำนวน 600 เตียงเสร็จสมบูรณ์พร้อมดำเนินการแล้ว ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเสียสละและการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และขอขอบคุณสถานประกอบการอีกหลายแห่งที่เริ่มเปิด รพ.สนามในสถานประกอบการของตนเองแล้วเช่นกัน จึงถือเป็นความร่วมมืออย่างดีระหว่างเอกชนกับจังหวัดสมุทรสาคร 

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113163057963คะแนนโหวต :