นายกฯ รับกระบอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

นายกฯ รับกระบอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (14 ต.ค. 64) เวลา 09.45 น.  ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์ และคณะ เข้าพบเพื่อบริจาคกระบอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ (ultra low dead space) จำนวน 50,000 ชิ้น มูลค่า 396,970 บาท ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัยฯ ได้ร่วมกับผู้มีจิตกุศลรวบรวมทุนทรัพย์จัดซื้อ โดยกระบอกฉีดวัคซีนดังกล่าวมีการใช้อยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ฯลฯ  สามารถลดการสูญเสียวัคซีนเพียง 6 ไมโครลิตรเทียบกับที่ใช้อยู่ที่สูญเสียมากว่า 30 ไมโครลิตร ทำให้สามารถเพิ่มวัคซีนโควิดของไฟเซอร์โดยเฉลี่ยอีก 1 โดสต่อขวด คือ 7 โดสต่อขวด จากเดิมได้ 6 โดสต่อขวด เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (23 ตุลาคม) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 โดยมี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมด้วย 
  
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ขอบคุณศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์ และผู้มีจิตกุศล ที่ได้รวบรวมทุนทรัพย์จัดซื้อกระบอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ (ultra low dead space) และนำมามอบให้กับรัฐบาลเพื่อจะได้นำไปใช้สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนต่อไป  พร้อมชื่นชมศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัยฯ และคณะ ที่นอกจากจะได้มอบกระบอกฉีดวัคซีน ultra low dead space ให้รัฐบาลแล้วยังได้มีการมอบให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ด้วย เช่น กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 999,999 ชิ้น และกทม. 30,000 ชิ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับความร่วมมือที่ของทุกภาคส่วนของประเทศที่ได้ร่วมมือกันกับรัฐบาลในการดูแลประชาชนให้สามารถที่จะอยู่กับโควิด-19 ให้ได้อย่างปลอดภัย และเตรียมความพร้อมรองรับในการเปิดประเทศต่อไป  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี จะมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะจัดหากระบอกฉีดวัคซีน ultra low dead space มาใช้ด้วย

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46962คะแนนโหวต :