ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลา ตรวจเยี่ยมศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) CI เทศบาลนครยะลา

ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลา ตรวจเยี่ยมศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) CI เทศบาลนครยะลา

            วันนี้ (15 ก.ย 64) นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา และคณะ ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) โรงเรียนเทศบาล 5 ตลาดเก่า ในพื้นตำบลสะเตง ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลยะลา เทศบาลนครยะลา เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับการเข้ารับการกักตัวและรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรง ในพื้นที่ โดยมี นายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า และคณะ เข้าร่วมต้อนรับ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการปฏิบัติงาน โดยขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 48 ราย

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210915132714228คะแนนโหวต :